0411 - 185 10 mail@storethor.se

Efter att ha varit glömd, troligen sen rådhusbranden under skånska kriget 1678, upptäcktes källaren med kryssvalv 1922. Valven var slagna i slutet av 1300-talet, då som grund för ett dåtida rådhus. En ren slump gjorde att den medeltida källaren kom i dagen och kunde restaureras. Det var hovrättsrådet Fr. Grönwall, med arkeologi som hobby, på semester i hemstaden, som gjorde fyndet i samband med att man skulle installera värmepanna i huset.

Han förstod genast att man här hade en medeltida  byggnadsrest, värd att räddas. Vilket skedde. Dittills hade källaren använts som skräpförråd!

Redan på 1400-talet förekom här viss restauration. Tyska köpmän bedrev denna tid omfattande salt- och sillaffärer i stan. De hade magasin och egen fogde och här i Stadskielderen, som den då nämndes, hade man sina rådslag och gjorde upp affärer. Som serveringsplats har denna källaren stolta anor, således. En ystadskrönikör skrev på sin tid: ”Här hördes främmande tungomål, som lågtyska och engelska, ty här strålade många handelsvägar samman. Under valven hängde skinkor och bröd och mot murarna låg trinda fat med lybskt öl, rostocker, mumma och spanskt vin. Mitt i glammet kunde ett fasans skrik höras. Det var när bödeln skar av örat av nån missdårare”.

Bödeln hade nämligen sin tortyrkammare i ett skjul på torget utanför, där även skampålen var rest.Här hände även andra avskyvärda ting. En ”häxa” brändes på bål 1636 och en kvinna halshöggs 1750. Vanartiga gossar och otrogna fruntimmer fick här slita spö i allmän åsyn. Sedan Restaureringen 1922 har rådhuskällaren i skilda perioder varit förfriskningsställe, först i all enkelhet för resande och turister, men sen 1960-talet som modern restaurang med, som det heter, fullständiga rättigheter.

Här kan man nu njuta av sin måltid i kontemplativ ro ty här i rådhuskällaren avtonar det prosaiska gatubullret till ett nästan behagligt orgelbrus. / Arne Lang, Lokalhistoriker

Välkomna och smakligspis i historisk miljö - Jimmy och Johan med personal